MENU
UKUVHT 2016
ve věci novely Zákona č. 56/2001 Sb. v oblasti historických vozidel
Dne: 11. 12. 2019 -  Poslanecká sněmovna PČR, Sněmovní 1, Praha
Zápis ke stažení zde

Zápis z pracovního setkání

Prezidium Unie klubů užitkové a vojenské historické techniky České republiky
svolává Valnou hromadu na sobotu 29. února 2020 od 09.30 hodin v hostinci Planderská Rychta, obec Plandry čp 70, okr. Jihlava

Aktuality

Pozvánka na valnou hromadu ke stažení
P O Z V Á N K A

Sportovní řád

Pozměněný sportovní řád poháru federace klubů historických vozidel České republiky
Sportovní řád ke stažení