MENU

UKUVHT ČR

UKUVHT 2016

Historie

Unie klubů užitkové a vojenské historické techniky České republiky (UKUVHT ČR) je spolek klubů, jejichž členové jsou příznivci historických vozidel.

UKUVHT ČR je členem Federace klubů historických vozidel České republiky (FKHV ČR), která je nositelem národní autority Federation Internationale Vehicules Anciens (FIVA) pro Českou republiku.

Členské kluby UKUVHT ČR jsou oprávněny testovat historická vozidla pro jejich provoz na veřejných komunikacích dle platných právních předpisů.

Užitková a vojenská historická technika prožívá obrovský vzestup zájmu jak ze strany sběratelů tak i laické veřejnosti a stává se perspektivním oborem veteránského hnutí a to nejen v České republice, ale i ve světovém měřítku.. Vzhledem k původní struktuře veteránského hnutí a specifické problematice užitkových a vojenských historických vozidel bylo nutno, aby vznikla nová organizace, která se bude touto sférou veteránského hnutí zabývat.
UKUVHT ČR byla založena ve 14:37, 9. prosince 2000 na zámku v Cholticích u Pardubic. Registrace stanov byla provedena 13.3. 2001 Ministerstvem vnitra ČR pod IČO 26525399. Na shromáždění delegátů Federace klubů historických vozidel ČR dne 2001 byla UKUVHT ČR přijata za řádného člena této organizace.

Od tohoto okamžiku se UKUVHT ČR aktivně spolupodílela na přípravě i tvorbě nového zákona a vyhlášky upravující provoz historických vozidel na veřejných komunikacích. V současné době je meritem legislativní činnosti UKUVHT ČR aktivní spolupráce na aktuálních problémech souvisejících s novými zákony a vyhláškami, které specificky ovlivňují právě tuto skupinu veteránských příznivců.

Další činností UKUVHT ČR je organizace a provádění výstav užitkové a vojenské historické techniky. Organizování srazů majitelů této techniky jako i soutěží v jízdách zručnosti, pravidelnosti apod. V neposlední řadě také každoroční tvorba kalendářů akcí, propagačních předmětů, filmů a dalších.
https://fotkyweb.rajce.idnes.cz/Hra_o_preziti_-_Zebin_2018/